Totalrestaurering av fredet bygg i Homansbyen

SAJAs prosjektavdeling utfører og koordinerer årlig ca 300 mindre oppussings- og vedlikeholdsoppdrag. Men den har også bevist å kunne påta seg større og mer komplekse prosjekter. SAJA er spesielt stolt av Josefines gate 30 i Homansbyen i Oslo, den fredede eiendommen som ble totalrestaurert med selskapet som prosjektleder i en byggherrestyrt delentreprise.
07.12.2022

Josefines gate 30 i Homansbyen ble kjøpt av SAJA i 2015, i samarbeid med Mellem Nes Invest AS. 4B ARKITEKTER var arkitekt for restaureringen av praktbygningen i nybarokk stil fra 1915, som tidligere blant annet har huset en kvinneklinikk.

Bygningens eksteriør og interiør er fredet, så alle tiltak og endringer i bygningen ble utført i et nært og godt samarbeid med Byantikvaren.

- Dette var et veldig spennende, men også komplekst og omfattende prosjekt som krevde godt samarbeid mellom alle involverte aktører. Viktige suksesskriterier var Byantikvarens tydelige formidling av verneverdi og utviklingspotensial og at vi tok oss tid til det svært omfattende arbeidet med grundig, detaljert dokumentasjon,
sier daglig leder Lars Olav Jahre i SAJA.

Les også: "Forvalter og drifter Arkitektenes hus"

Bygningen er organisert rundt den flotte vestibylen med overlys, med korridor og rom ut mot fasaden. Det er innpasset nye baderom og kjøkken i eksisterende romstruktur, og lagt inn nye tekniske anlegg som ventilasjon, sprinkling og elektrisitet.

Det originale glasstaket i vestibylen er gjenåpnet med nytt beskyttende glasstak over. De opprinnelige takvinduene er også gjenåpnet, og det er montert nye dører som supplement til de originale. Fasadene er rehabilitert med ny puss, nye balkongdekker og forhøyet rekkverk.

4B ARKITEKTER bisto SAJA som byggherre med prosjektering og rådgivning i både planleggings- og utførelsesfasen.

Prosjektet vant Frogner historielags rehabiliteringspris 2019.

Les mer om SAJAS prosjekttjenester her.

Del på sosiale medier

Flere saker