Drift

Aktiv og tilgjengelig

Vi tilbyr et bredt spekter av driftstjenester - levert i et helhetlig perspektiv, blant annet teknisk forvaltning, vaktmestertjenester, energiledelse, brannvernledelse, internkontroll, småreparasjoner og grøntskjøtsel​.

Bærekraftig drift

Smart, effektivt og oversiktlig

Bærekraftig drift handler om å ta vare på og verdiøke eiendommen – og forlenge dens lønnsomme levetid.

I SAJA har du en dedikert og proaktiv driftsleverandør med lang erfaring fra drift av operasjonelle næringsbygg. Vi foreslår tiltak for oppdragsgiver - og jobber fortløpende med forbedringer i alle ledd av våre tjenester til beste for eiendommen, leietakeren, gårdeieren og miljøet.

Vi har gode rutiner og bruker smarte verktøy og tiltak som effektiviserer driften, holder strømforbruket nede og sikrer overholdelse av lover og forskrifter.

Vårt driftkonsept inkluderer bruk av et brukervennlig, nettbasert FDV-system. Dette gjør det ikke bare enkelt for gårdeier og leietaker å melde inn nødvendige utbedringer, reparasjoner og andre oppgaver.

Det gjør også at gårdeier så vel som våre driftsfolk alltid har full oversikt, kontroll og lovpålagt dokumentasjon.

Fellesarealene og uteområdet

God eiendomsdrift er lønnsomt

Hvordan ser det ut i fellesarealene og uteområdet? Hvordan melder jeg om en ødelagt lås? Hvor lang tid tar det før lysrøret skiftes? Og hvor driftsfolkene når jeg trenger dem?

God eiendomsdrift er ikke først og fremst en kostnad – snarere en viktig faktor for lønnsomhet.

Som tidligere gårdeiere og erfarne driftere og forvaltere, vet vi at kvaliteten på driften av bygget er en viktig del av leietakernes totalopplevelse av leieforholdet, eiendommen og utleieren.

Vi vet også at fornøyde leietakere er lojale og blir lenge. Og at utflytting er dårlig butikk i form av tapte leieinntekter, utleiekostnader og dyr ombygging og tilpasning for ny leietaker.

SAJA tar en aktiv rolle og har organisert vårt driftkonsept med utgangspunkt i dette leietakerperspektivet – og vet at dette også er til beste for gårdeieren og hans lommebok.

Vi tilbyr konkurransedyktige, forutsigbare priser, setter oss grundig inn i eiendommen, gjør en tilstandskontroll og foreslår en skreddersydd driftsavtale.

Vaktmestere

Vi er der når du trenger oss

Vaktmesteren er leietaker og gårdeiers kanskje viktigste resursperson i eiendommen i hverdagen.

Han må ikke bare kjenne bygget godt og sammen med kolleger ha den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene riktig, raskt, effektivt og «hands on».

Han må også være tilgjengelig – enten fysisk i eiendommen, eller en kort kjøretur unna via enkel varsling.

Vi er opptatt av nærhet til eiendommen og leietakerne.

Derfor tar vi driftsoppdrag i et begrenset geografisk område. Derfor setter vi oss godt inn i eiendommen og er fysisk tilstede så ofte som mulig. Og derfor bruker vi smarte, nettbaserte systemer for enkel og god dialog med leietakere og gårdeier.

Gjennom en driftsavtale med SAJA har du i tillegg til en dedikert vaktmester tilgang på et samkjørt team av våre erfarne, kvalifiserte håndverkere når behovet oppstår.

Tidligere erfaring som eiendomsbesitter

Kvalitet i alle ledd

SAJA tilbyr erfarne, serviceorienterte driftsansvarlige og vaktmestere som er mest mulig tilstede, jobber «hands on» - og bryr seg om eiendommen og leietakerne.

Sammen med et solid team av interne kolleger med fagbrev og erfaring innenfor flere håndverksfag, får de også andre oppgaver gjort uten unødvendig tidsforløp og kostnad.

Vi mener også at SAJAs tidligere erfaring som eiendomsbesitter – og våre ansatte med kompetanse innenfor områder som juss og økonomi, er en styrke som bidrar til å heve kvaliteten på våre driftstjenester.

Ta kontakt

Vil du vite mer om våre driftstjenester - og hva vi kan gjøre i din eiendom?

La oss kontakte deg for et uforpliktende introduksjonsmøte!