SAJA Flex

Et fleksibelt kontorkonsept

Som del av tjenestespekteret innenfor aktiv drift, forvaltning og utleie av næringseiendom i Stor-Oslo tilbyr vi et eget kontorhotellkonsept for kortidsutleie av kontorer. SAJA Flex utgjør en fornuftig kombinasjon av fleksibilitet, økonomi og gjenbruk.

Forbedringer i alle ledd

Supplerer tradisjonell utleie

SAJA foreslår tiltak for oppdragsgiver - og jobber aktivt med forbedringer i alle ledd til beste for eiendommen, leietakerne, gårdeieren og miljøet.

Utleie er i noen sammenhenger en naturlig og viktig del av forvaltnings-jobben vi gjør for gårdeier.

I tillegg til å tilby tradisjonell utleie, har vi utviklet SAJA Flex – et kontorhotellkonsept for leietakere som ønsker en enkel, effektiv og hyggelig arbeidsdag med maksimal fleksibilitet.

SAJA Flex passer eksempelvis godt i eiendommer og arealer hvor gårdeier har et begrenset tidsperspektiv for utleie. Og har vært en kjempesuksess fra start i flere bygg.

Et komplett kontorhotell

Økonomisk, grønt og fleksibelt

SAJA Flex er et komplett kontorhotell for fleksibel kortidsleie av møblerte eller umøblerte kontorplasser, enkeltkontorer, grupperom og showroom.

Det har fokus på økonomi og bærekraft i form av gjenbruk av møbler og utstyr. Og ved å være spesielt rettet mot arealer som er i god teknisk stand men ellers vil måtte gjennomgå kostbar, tidkrevende riving, oppussing og tilpasning for nye leietakere.

I de første kontorhotellene har det vært fokus på å skape gode, trivelige lokaler med minst mulig oppussing og materialbruk – og mest mulig gjenbruk av brukte møbler.

Korte, fleksible leieavtaler

Et tilbud som treffer mange

Leietaker tilbys korte, fleksible leieavtaler – med fast månedsleie og tilgang til en pakkemeny med fellesfasiliteter og -tjenester til faste priser. Eksempelvis møterom, personalrestaurant, sosiale områder, wi-fi og treningsfasiliteter.

SAJA Flex er etablert i flere bygg i Bryn-Helsfyr-området – og responsen har vært svært god.

Ved å kombinere tradisjonell arealutleie med SAJA Flex treffer vi en bredere del av leiemarkedet. Dette har i flere bygg gitt gode resultater ved at store ledige arealer har blitt fylt opp meget raskt.

Ta kontakt

Vil du vite mer om SAJA Flex?

La oss kontakte deg for et uforpliktende introduksjonsmøte!