Om SAJA

Lønnsomme og bærekraftige eiendommer

SAJAs drifts- og forvaltningstjenester bidrar til mer bærekraftige eiendommer ved å skape fornøyde, lojale leietakere, redusere kostnader og klimabelastninger og forlenge eiendommens lønnsomme levetid.

Vi har for tiden 21 eiendommer på tilsammen ca 150 000 kvm under drift og/eller forvaltning, hovedsakelig i Stor-Oslo.

​SAJA har en helhetlig og proaktiv tilnærming, lang erfaring og et tverrfaglig team av dyktige folk som samarbeider tett. Sammen med kompletterende konsepter og tjenester gjør dette oss godt rustet til å utnytte potensialet i hver eiendom til beste for gårdeier, leietaker og omgivelsene.

Menneskene

Tverrfaglig kompetanse

Daglig leder / Sivilingeniør
Lars Olav Jahre
Økonomisjef / Siviløkonom
Kristian Aasen
Eiendomsforvalter / -megler
Joakim Torp
Eiendomsforvalter / -megler
Christopher Sæter
Teamleder drift / Maler
Tom Wickmann
Driftstekniker / Tømrer
Ole Kristian Paulsen
Driftstekniker / Brannvernleder
Svein Sarassen
Driftstekniker / Snekker
Justin McKenna
Driftstekniker / Tømrer
Aurimas Lyba
Prosjektleder / Muremester
Svein Morten Kvernes
Driftskoordinator
Anders Vromant Berg
Driftstekniker
Bjørn Skjegstad
Driftstekniker
Morten Fjærestrand
Historien

SAJA – et ungt selskap med en lang historie

SAJA er resultatet av et samarbeid inngått i 2013 mellom to familieselskaper som begge hadde eid og forvaltet næringseiendom på Brynseng siden tidlig på 1970-tallet.

Selskapet kjøpte samtidig en av naboeiendommene, og forvaltet og driftet med dette tre eiendommer på totalt 15 000 kvm på Brynseng.

I 2015 kjøpte SAJA Josefines gate 30 i Homansbyen i samarbeid med Mellem Nes Invest AS. Den fredede eiendommen ble totalrestaurert med SAJA som prosjektleder i en byggherrestyrt delentreprise.

I 2018 ble SAJAs eiendommer på Brynseng solgt til Entra, sammen med en rekke av naboeiendommene. Selskapet fikk oppdraget med å forvalte og drifte hele denne porteføljen.

​Dette ble starten på «nye» SAJA, som per idag har aktiv forvaltning og drift av 21 eiendommer på totalt ca 150 000 kvm i Stor-Oslo.