Har du kontroll på brannvernet i eiendommen?

Brannvernledelse

SAJA har systemer, kunnskap og rutiner for å ivareta brannvernledelsen i din eiendom i henhold til Forskrift om brannforebygging.

Tjenesteområdet omfatter blant annet etablering av kontrollsystemer, årskontroller med oppfølging av avvik, opplæring av og informasjon til leietakere, øvelser og dokumentasjon.

Brannvernledelse leveres ofte som del av våre øvrige driftstjenester, men tilbys også som egen tjeneste.