Aktiv forvaltning og drift

 


Aktiv forvaltning og drift

 

SAJA bistår eiendomsbesittere med verdiøkende og bærekraftig forvaltning og drift av næringseiendom i Stor-Oslo. Vi har lang erfaring som eier og forvalter, og verdifull kompetanse som prosjektleder for ombygging.
 

SAJA tror på nærhet til leietaker, og har egne ansatte med solid kompetanse på alle kjerneområder. Sammen med kompletterende konsepter og tjenester gjør dette oss godt rustet til å utnytte potensialet i hver eiendom til beste for gårdeier, leietaker og omgivelsene.

Forvaltning

Kontorutleie

Regnskap

Vaktmestertjenester

Håndverkstjenester

Adgangskontroll

Leietakertilpasninger

Kantineadministrasjon  

Utvikling

Ombygginger

Byggherre/prosjektledelse for restaurering av fredede bygg

Utvikling/konvertering