Egen prosjektavdeling – en «triple win»

SAJAs prosjektavdeling spiller ikke bare en stadig viktigere rolle i selskapets hverdag med forvaltning og drift av næringseiendom. Den bidrar også til trygghet, lønnsomhet og en enklere hverdag for gårdeiere, mer bærekraftige eiendommer og trivsel for leietakere.
21.09.2022

SAJA bistår eiendomsbesittere med aktiv, verdiøkende forvaltning og drift av næringseiendom i Stor-Oslo, og har i dag en oppdragsportefølje på 18 eiendommer på til sammen over 100 000 kvm.

For å innfri sitt løfte om å ta en aktiv rolle og levere tjenester som verdiøker og utnytter potensialet i hver eiendom, har SAJA etablert flere kompletterende tjenesteområder.

Selskapet har blant annet bygget opp kontorhotellkonseptet SAJA Flex og en egen prosjektavdeling som påtar seg prosjektledelse og utførelse av ulike tilpasnings-, ombyggings- og vedlikeholdsoppdrag.

Bakgrunnen er blant annet at SAJA fra tidligere har lang erfaring som gårdeier. Ikke minst vet man hvor mange behov som oppstår i skjæringspunktet mellom forvaltning og drift på den ene siden – og ombygging og vedlikehold på den andre.

- Mange leietakere ønsker større eller mindre tilpasninger av lokalene, og mye bør eller må i løpet av et år repareres og utbedres i et næringsbygg,
sier Svein Morten Kvernes, som er ansvarlig for SAJAs prosjektavdeling.

Sparer penger og klima

Kvernes mener det ofte er mange fordeler i at de som har det daglige forvaltnings- og driftsansvaret i eiendommen kan koordinere mest mulig av dette og se alt i en sammenheng.

- Profesjonell drift handler blant annet om god kjennskap til eiendommen og leietakerne, og ikke minst om løpende, preventivt vedlikehold. Godt vedlikehold er forebyggende og kan spare gårdeier for store kostnader over tid. Og ikke minst bidrar det til å forlenge byggenes lønnsomme levetid – noe som også er viktig i et bærekraftperspektiv,
sier Kvernes.

SAJA lager i samarbeid med gårdeier grundige vedlikeholdsplaner for hvert bygg, og følger opp dette løpende i form av kontroller, avviksrapporter og nødvendige tiltak.

300 jobber per år

SAJAs prosjektavdeling har hatt en stadig økende oppdragsmengde og koordinerer eller utfører nå ca 300 ulike serviceoppdrag og prosjekter i året. Jobbene omfatter blant annet små og mellomstore ombygginger og leietakertilpasninger – og inn- og utvendige reparasjoner. I tillegg til gode rutiner og smarte digitale verktøy, er det ifølge Kvernes greit med håndverkskompetanse internt.

- Det er i mange sammenhenger en stor fordel at vi har egne ansatte med bakgrunn som faglærte håndverkere, sier Kvernes, som selv er utdannet murmester og takstmann og har over 20 års erfaring i byggebransjen. - At vi blant annet har folk med tømrer-, murer- og malerbakgrunn internt gjør det ofte enklere å planlegge, koordinere og utføre jobbene mer effektivt.

Les også: "AG Installasjon: Vel installert i nye lokaler i Brynsveien 12"

Selv om de fleste prosjektene er av mindre skala, har SAJA også løst større oppgaver. Eksempelvis tok avdelingen nylig prosjektansvaret for ombygging og oppussing av et lokale på 450 kvm i henhold til krav og ønsker fra en ny leietaker som selskapets forvaltere hadde skaffet.

- Vi var prosjektleder og brukte egne håndverkere på byggearbeidene, mens vi leide inn elektriker, glassmester og andre fagfolk som måtte til for å løse hele jobben og overlevere nøkkelferdige, skreddersydde lokaler til leietakeren,
forteller Kvernes.

Prosjektleder

I andre tilfeller, for eksempel i prosjekter som krever mye kapasitet eller spesiell fagkompetanse, kan selskapet ta en ren prosjektlederrolle.

– Eksempelvis har vi foreslått og koordinert underleverandører til innføringen av et nytt, helhetlig skiltprogram og oppussing av noen større fasader i eiendomsporteføljen vi forvalter på Bryn. Dette har gitt eiendommene et visuelt løft og bidratt til økt trivsel for leietakere og omgivelser,
sier Kvernes.

Les også: "Visuelt løft og mer helhet med ny skilting"

For noen år siden restaurerte SAJA som eier og prosjektleder Josefines gate 30 i Homansbyen i Oslo. I en byggherrestyrt delentreprise ble den totalfredede bygningen fra 1916, som engang var en kommunal kvinneklinikk, forvandlet til et moderne leilighetshotell med historisk og arkitektonisk særpreg.

Bilde
Del på sosiale medier

Flere saker