På jobb i SAJA: Forvaltning som forlenger eiendommens lønnsomme levetid

- Det er morsomt å være med på utviklingen og se at satsingen på bærekraftig eiendomsforvaltning og kompletterende tjenester verdsettes av både gårdeiere og leietakere, sier Joakim Torp.
25.06.2024

Han begynte i SAJA i 2020. Som eiendomsforvalter er han SAJAs hovedkontakt for gårdeier og leietakere, og koordinerer selskapets tjenesteleveranser, i en rekke av eiendommene selskapet forvalter i Stor-Oslo.

Og dem har det blitt stadig flere av, blant annet grunnet flere nye forvaltningsoppdrag i Oslo og Moss de siste månedene.

– Jeg opplever at både eierne av byggene og leietakere ser fordelen av at vi kan koordinere og levere flere beslektede tjenester. Som ansvarlig for porteføljen av eiendommer har det stor verdi med en kort vei til kolleger i økonomi, drift- og prosjektavdelingen. Og samlet har vi inngående kjennskap til eiendommene og mye relevant kompetanse inhouse, forteller Joakim.

Les også: - Egen prosjektavdeling - en "triple win"

Sammen med sine kolleger i forvaltningsavdelingen har han også ansvar for utleie der dette inngår i SAJAs oppdrag. – Vi lykkes godt med å skaffe og beholde leietakere i byggene, sier Joakim, som i løpet av et typisk år sørger for over 30 nye og reforhandlede leieavtaler for mange tusen kvm i SAJAs forvaltningsportefølje.

– Jeg tror at det er viktig å kjenne byggene godt. I tillegg har det vist seg effektivt å ta et aktivt forhold til utleieoppgaven, evne å tenke kreativt og tilby fleksibilitet, sier Joakim. Han trekker frem selskapets kontorhotellkonsept som eksempel.

– I noen arealer ser vi bedre muligheter for kontorhotell enn tradisjonell utleie. Vi har derfor utviklet vårt eget kontorhotellkonsept, SAJA Flex – med fokus på fleksibilitet, ombruk og økonomi. Dette er nå etablert i til sammen ca. 5000 kvm i fem ulike eiendommer, og har vist seg gunstig for både gårdeier, leietakere og oss.

Les også: SAJA Flex til Paralell

Arbeidsdagene i forvaltningsavdelingen er ifølge Joakim travle og variete, men består typisk av statusmøter og dialog med gårdeiere, leietakeroppfølging, kontraktsforhandlinger, prosjektering av leietakertilpasninger, utflytninger/innflytninger, og internmøter med egen økonomi-, drifts- og prosjektavdeling.

– Jeg trives veldig godt i det jeg vil beskrive som en spennende, lærerik jobb og variert jobb, sier Joakim. – Jeg møter mange forskjellige typer mennesker hver dag, hos forskjellige typer leietakere i nesten alle størrelser og bransjer. Et viktig mål for meg er at ting ligger til rette for at alle trives i lokalene. Det oppleves også meningsfylt å bidra til at byggene holder seg attraktive og lønnsomme så lenge som mulig, noe som også er superviktig i et klimaperspektiv.

– Sist men ikke minst har vi et godt kollegialt miljø. Selv om de fleste av oss har travle dager og er mye ute i oppdragsgivernes eiendommer, prøver alle å samles til lunsj i kantinen – og til faglige og sosiale firmaarrangementer, avslutter Joakim.

Del på sosiale medier

Flere saker