Prosjekt

Egen prosjekt­avdeling - en "triple win"

SAJAs prosjektavdeling utfører små og større håndverks- og vedlikeholdsoppdrag​, leietakertilpasninger, oppussing og ombygging.

Aktiv, verdiøkende forvaltning og drift

Naturlig supplement til drift

For å innfri vårt løfte om å ta en aktiv rolle og levere tjenester som verdiøker og utnytter potensialet i hver eiendom, har vi etablert flere kompletterende tjenesteområder.

Vi har blant annet bygget opp en egen prosjektavdeling som påtar seg prosjektledelse og utførelse av ulike tilpasnings-, ombyggings- og vedlikeholdsoppdrag.

Bakgrunnen er blant annet at SAJA fra tidligere har lang erfaring som gårdeier. Ikke minst vet vi hvor mange behov som oppstår i skjæringspunktet mellom forvaltning og drift på den ene siden – og ombygging og vedlikehold på den andre.

Mange leietakere ønsker større eller mindre tilpasninger av lokalene, og mye bør eller må i løpet av et år repareres og utbedres i et næringsbygg.

For gårdeier kan det ligge mange fordeler i at de som har det daglige forvaltnings- og driftsansvaret i eiendommen kan koordinere mange av oppgavene med vedlikehold, reparasjoner og ombygginger - og se alt i en sammenheng.

Profesjonell drift

Sparer penger og klima

Profesjonell drift handler blant annet om god kjennskap til eiendommen og leietakerne, og ikke minst om løpende, preventivt vedlikehold. Godt vedlikehold er forebyggende og kan spare gårdeier for store kostnader over tid. Og ikke minst bidrar det til å forlenge byggenes lønnsomme levetid – noe som også er viktig i et bærekraftperspektiv.

SAJA lager i samarbeid med gårdeier grundige vedlikeholdsplaner for hvert bygg, og følger opp dette løpende i form av kontroller, avviksrapporter og nødvendige tiltak.

SAJAs prosjektavdeling har en stadig økende oppdragsmengde og koordinerer eller utfører hundrevis av serviceoppdrag og prosjekter i året. Jobbene omfatter blant annet små og mellomstore ombygginger og leietakertilpasninger – og inn- og utvendige reparasjoner.

I tillegg til gode rutiner og smarte digitale verktøy, er det i mange sammenhenger en stor fordel at vi har egne ansatte med bakgrunn som faglærte håndverkere.

At vi blant annet har folk med tømrer-, murer- og malerbakgrunn internt gjør det ofte enklere å planlegge, koordinere og utføre jobbene mer effektivt.

Små og store store oppgaver

Prosjektleder- og håndverks­kompetanse

De fleste prosjektene er av mindre skala, men SAJA løser også større oppgaver. Eksempelvis tok avdelingen nylig prosjektansvar for ombygging og oppussing av et lokale på 450 kvm etter krav og ønsker fra ny leietaker våre forvaltere hadde skaffet.

Vi var prosjektleder og brukte egne håndverkere på byggearbeidene, mens vi leide inn elektriker, glassmester og andre fagfolk som måtte til for å løse hele jobben og overlevere nøkkelferdige, skreddersydde lokaler til leietakeren.

I andre tilfeller, for eksempel i prosjekter som krever mye kapasitet eller spesiell fagkompetanse, kan vi ta en ren prosjektlederrolle. Eksempelvis har vi foreslått og koordinert underleverandører til innføringen av et nytt, helhetlig skiltprogram og oppussing av noen større fasader i eiendomsporteføljen vi forvalter på Bryn. Dette har gitt eiendommene et visuelt løft og bidratt til økt trivsel for leietakere og omgivelser.

For noen år siden restaurerte SAJA som eier og prosjektleder Josefines gate 30 i Homansbyen i Oslo. I en byggherrestyrt delentreprise ble den totalfredede bygningen fra 1916 forvandlet til et moderne leilighetshotell med historisk og arkitektonisk særpreg. Les mer om prosjektet her.

Ta kontakt

Vil du vite mer om prosjekt?

La oss kontakte deg for et uforpliktende introduksjonsmøte!