Visuelt løft med ny skilting

SAJA har sørget for utendørs omskilting av ni naboeiendommer vi drifter og forvalter på Brynseng i Oslo.
09.02.2022

SAJA har hatt drifts- og forvaltningsansvar for eiendommene siden 2018. Som en naturlig del av dette har vi foreslått og iverksatt flere små og større tiltak som bidrar til helhet og positive synergier mellom byggene.

Les også: Lunsjfest i fire nyåpnede bedriftsrestauranter på Bryn

I løpet av sommeren og høsten 2021 har SAJAs prosjektavdeling koordinert en utskifting av utendørsskiltene på alle byggene, og vært prosjektleder for rehabilitering av alle fasadeflatene på det største bygget.

- Vi er opptatt av at relativt enkle grep kan bidra til økt trivsel og følelse av sammenheng mellom naboeiendommene. Den nye skiltingen gjør det ikke bare enklere for de mange besøkende å orientere seg blant byggene. Vi får også hyggelige tilbakemeldinger fra leietakere om at dette har gitt et visuelt løft og frisket opp fasadene
sier Lars Olav Jahre i SAJA.

Work in Progress og Skiltmaker Sjøblom har stått for henholdsvis design og produksjon/montering av skiltingen, mens Thorendahl AS har stått for fasaderehabiliteringen.

Bilde
Del på sosiale medier

Flere saker