På jobb i SAJA: - Egen prosjektavdeling – en «vinn-vinn-vinn»

– Jeg har lang fartstid i byggebransjen, og liker å gå befaringer i eiendommene med håndverkere og andre fagfolk for å avdekke behov og muligheter og komme med gode løsningsforslag, sier Sven Morten Kvernes.
30.04.2024

Han er leder for SAJA Prosjekt, en egen avdeling som påtar seg prosjektledelse og utførelse av ulike tilpasnings-, ombyggings- og vedlikeholdsoppdrag. Tjenesteområdet ble i sin tid etablert som et naturlig supplement til selskapets drifts- og forvaltningstjenester.

Bakgrunnen var ifølge Svein Morten SAJAs erfaring med hvor mange behov som ligger i skjæringspunktet mellom forvaltning og drift på den ene siden – og ombygging og vedlikehold på den andre.

– Vi opplever at både gårdeier og leietaker ser mange fordeler i at de som har det daglige forvaltnings- og driftsansvaret i eiendommen også kan utføre og koordinere vedlikehold, reparasjoner og ombygginger – og se alt i en sammenheng. Dette er en «vinn-vinn-vinn-formel», og gjør oss nok litt spesielle, forteller han.

SAJAs prosjektavdeling har en økende oppdragsmengde og koordinerer eller utfører hundrevis av serviceoppdrag og prosjekter i året. Jobbene omfatter blant annet små og mellomstore ombygginger og leietakertilpasninger – og inn- og utvendige reparasjoner.

SAJA lager i samarbeid med gårdeier også vedlikeholdsplaner for hvert bygg, og følger opp dette løpende i form av kontroller, avviksrapporter og utføring av nødvendige tiltak.

I tillegg til å ha gode rutiner, smarte digitale verktøy og ett tett samarbeid med egne driftsfolk som kjenner eiendommene og leietakerne godt, er det ifølge Svein Morten en stor fordel å ha egne ansatte med bakgrunn som faglærte håndverkere.

– At vi blant annet har folk med tømrer-, murer- og malerbakgrunn internt gjør det ofte enklere å planlegge, koordinere og utføre jobbene mer effektivt. Dette er også en fordel når ting haster eller oppdragsgiver har utfordringer som trenger kreative løsningsforslag, sier han.

– Løpende, preventivt vedlikehold er forebyggende og kan spare gårdeier for store kostnader over tid. Og ikke minst bidrar det til å skape forøyde, lojale leietakere og forlenge byggenes lønnsomme levetid – noe som også er viktig i et bærekraftperspektiv, avslutter Svein Morten.

Les mer om SAJAs prosjekttjenester her!

- Vi opplever at både gårdeier og leietaker ser mange fordeler i at de som har det daglige forvaltnings- og driftsansvaret i eiendommen også kan utføre og koordinere vedlikehold, reparasjoner og ombygginger – og se alt i en sammenheng. Dette er en «vinn-vinn-vinn-formel», og gjør oss nok litt spesielle, forteller han.
Del på sosiale medier

Flere saker