sky - cloud (002).jpg

Aktiv forvaltning og drift
av din næringseiendom

SAJA bistår eiendomsbesittere med aktiv, verdiøkende forvaltning og drift av næringseiendom i Stor-Oslo. Vi har lang erfaring som eier og forvalter, og verdifull kompetanse som prosjektleder for ombygging.

_DX_0406.jpg

Forvaltning

_DX_0176.jpg

Prosjekt

_DX_0330-Edit.jpg

SAJA Flex

SAJA hjelper deg å utnytte eiendommens potensial – i alle faser av livssyklusen. Vi tror på nærhet til leietaker, og er et godt team med solid kompetanse på alle kjerneområder.