SAJA – lidenskap for eiendom

SAJA bistår eiendomsbesittere i Stor-Oslo med verdiøkende og bærekraftig forvaltning, drift og utvikling av næringseiendom. Vi har lang erfaring som eier og forvalter, og som prosjektleder for ombygging og restaurering av fredet eiendom. SAJA tror på nærhet til leietaker, og har egne ansatte med solid kompetanse på alle kjerneområder. Sammen med kompletterende konsepter og tjenester gjør dette oss godt rustet til å ivareta totalbehovet i hver eiendom til beste for leietaker, gårdeier og omgivelsene.

 

Vill du at vi skal kontakte deg?

+ 47 23 37 55 33

 

+ 47 23 37 55 33

Brynsveien 12, 0667 Oslo, Norway

©2018 by SAJA Eiendom AS