Aktiv forvaltning, drift og tjenester som utnytter din eiendoms potensial

Om SAJA

Til beste for eiendommen, leietakeren og omgivelsene

SAJA bistår eiendomsbesittere med verdiøkende og bærekraftig forvaltning og drift av næringseiendom. Vi har lang erfaring og tverrfaglig kompetanse i eget hus - og tilbyr et bredt og koordinert tjenestespekter.