top of page
sky - cloud (002).jpg

Aktiv forvaltning og drift
av din næringseiendom

SAJA bistår eiendomsbesittere med aktiv, verdiøkende forvaltning og drift av næringseiendom i Stor-Oslo. Vi har lang erfaring som eier og forvalter, og verdifull kompetanse som prosjektleder for ombygging.

SAJA hjelper deg å utnytte eiendommens potensial – i alle faser av livssyklusen. Vi tror på nærhet til leietaker, og er et godt team med solid kompetanse på alle kjerneområder.

bottom of page