Samarbeid om energioptimalisering i næringsbygg

Energioptimalisering er en naturlig og stadig viktigere del av SAJAs tjenester innenfor bærekraftig drift og forvaltning av næringseiendom. Et samarbeid med Energioptimalisering Norge hjelper oss å redusere energiforbruk, -kostnader og klimagassutslipp i våre oppdragsgiveres eiendommer.
11.04.2022

Energioptimalisering Norge er et relativt ungt selskap med formål å redusere energiforbruket i næringsbygg, primært gjennom innsikt, råd og tiltak som optimaliserer driften av ventilasjonsanlegg.

- Mange næringsbygg i Norge har et unødvendig høyt energiforbruk og dermed klimagassutslipp. Vi hjelper byggeiere med økt innsikt for å kunne redusere forbruket og kostnadene og få en mer bærekraftig profil - samtidig som de bidrar til det grønne skiftet og FNs bærekraftmål,
sier Jørgen Strøm-Gundersen, teknisk ansvarlig i Energioptimalisering Norge.

Selskapets analyser viser at det er store miljø- og kostnadsgevinster å hente ved å optimalisere driften av ventilasjon i mange bygg. Viktige data samles inn fra utplasserte sensorer på strategiske punkter i bygget, før de bearbeides og presenteres enkelt og oversiktlig gjennom selskapets egenutviklede plattform.

SAJA har engasjert Energioptimalisering Norge til å iverksette analyser og tiltak i noen av byggene de drifter i Oslo – og har allerede gode erfaringer.

- Tjenestene er superaktuelle – både for eiendomsbransjen generelt og for SAJA som har spesialisert oss på drift og forvaltning som tar ut mer av potensialet i voksne næringsbygg. Analysene og tiltakene som er gjort til nå har gitt verdifull innsikt om forbruk og aktuelle forbedringer. Og vi kan allerede dokumentere tydelige besparelser,
sier daglig leder Lars Olav Jahre i SAJA.
- Innsikten gir byggets eiere og driftere bedre oversikt og forståelse, og er et viktig grunnlag for våre råd og tiltak for å oppnå dokumentert, redusert forbruk. Samspillet mellom datainnsamling via sensorer og andre kilder på den ene siden – og konkrete tiltak basert på vår kompetanse på den andre, skal gi direkte utslag på strømregningen,
avslutter Strøm-Gundersen.
Del på sosiale medier

Flere saker