top of page
_DX_0330-Edit.jpg

SAJA Flex

Som del av tjenestespekteret innenfor aktiv drift, forvaltning og utleie av næringseiendom i Stor-Oslo tilbyr vi et eget kontorhotellkonsept for kortidsutleie av kontorer. SAJA Flex utgjør en fornuftig kombinasjon av fleksibilitet, økonomi og gjenbruk. 

 

_DX_0380-Edit.jpg

Supplerer tradisjonell utleie

SAJA foreslår tiltak for oppdragsgiver - og jobber aktivt med forbedringer i alle ledd til beste for eiendommen, leietakerne, gårdeieren og miljøet.

 

Utleie er i noen sammenhenger en naturlig og viktig del av forvaltnings-jobben vi gjør for gårdeier.

I tillegg til å tilby tradisjonell utleie, har vi utviklet SAJA Flex – et kontorhotellkonsept for leietakere som ønsker en enkel, effektiv og hyggelig arbeidsdag med maksimal fleksibilitet.

 

SAJA Flex passer eksempelvis godt i eiendommer og arealer hvor gårdeier har et begrenset tidsperspektiv for utleie. Og har vært en kjempesuksess fra start i flere bygg.

_DX_0337-Edit.jpg

Økonomisk, grønt og fleksibelt

SAJA Flex er et komplett kontorhotell for fleksibel kortidsleie av møblerte eller umøblerte kontorplasser, enkeltkontorer, grupperom og showroom.

 

Det har fokus på økonomi og bærekraft i form av gjenbruk av møbler og utstyr. Og ved å være spesielt rettet mot arealer som er i god teknisk stand men ellers vil måtte gjennomgå kostbar, tidkrevende riving, oppussing og tilpasning for nye leietakere.

I de første kontorhotellene har det vært fokus på å skape gode, trivelige lokaler med minst mulig oppussing og materialbruk – og mest mulig gjenbruk av brukte møbler.

20210910_100640.jpg

Et tilbud som treffer mange

Leietaker tilbys korte, fleksible leieavtaler – med fast månedsleie og tilgang til en pakkemeny med fellesfasiliteter og -tjenester til faste priser. Eksempelvis møterom, personalrestaurant, sosiale områder, wi-fi og treningsfasiliteter.


SAJA Flex er etablert i flere bygg i Bryn-Helsfyr-området – og responsen har vært svært god.

Ved å kombinere tradisjonell arealutleie med SAJA Flex treffer vi en bredere del av leiemarkedet. Dette har i flere bygg gitt gode resultater ved at store ledige arealer har blitt fylt opp meget raskt.

 

Vil du vite mer om SAJA Flex - og om det passer i din eiendom?
La oss kontakte deg for et uforpliktende introduksjonsmøte!

Dine detaljer er sendt!

bottom of page