top of page

Om SAJA

Aktiv forvaltning, drift og tjenester
som utnytter eiendommens potensial

SAJA bistår eiendomsbesittere med aktiv, verdiøkende forvaltning og drift av næringseiendom i Stor-Oslo. Vi har lang erfaring som eier og forvalter, og verdifull kompetanse som prosjektleder for ombygging. 

 

Vi har for tiden 17 eiendommer på tilsammen 100 000 kvm under drift/forvaltning.

SAJA tror på nærhet til leietaker, og har egne ansatte med solid kompetanse på alle kjerneområder. Sammen med kompletterende konsepter og tjenester gjør dette oss godt rustet til å utnytte potensialet i hver eiendom til beste for gårdeier, leietaker og omgivelsene.

_DX_9828-Edit Kroppet3.jpg

Historien

SAJA – et ungt selskap med en lang historie

 

SAJA er resultatet av et samarbeid inngått i 2013 mellom to familieselskaper som begge hadde eid og forvaltet næringseiendom på Brynseng siden tidlig på 1970-tallet. Selskapet kjøpte samtidig en av naboeiendommene, og forvaltet og driftet med dette tre eiendommer på totalt 15 000 kvm på Brynseng.

 

I 2015 kjøpte SAJA Josefines gate 30 i Homansbyen i samarbeid med Mellem Nes Invest AS. Den fredede eiendommen ble  totalrestaurert med SAJA som prosjektleder i en byggherrestyrt delentreprise.

 

I 2018 ble SAJAs eiendommer på Brynseng solgt til Entra, sammen med en rekke av naboeiendommene. Selskapet fikk oppdraget med å forvalte og drifte hele denne porteføljen.

Dette ble starten på «nye» SAJA, som per idag har aktiv forvaltning og drift av 17 eiendommer på totalt ca 100 000 kvm i Stor-Oslo.

Menneskene

_DX_9765_edited.jpg
_DX_0385-Edit.jpg
_DX_0023.jpg
_DX_0380-Edit.jpg
_DX_0243-Edit.jpg
bottom of page