top of page

Halverte energiforbruket i fellesområdene

Som forvalter og drifter av en næringseiendom på Helsfyr i Oslo fikk SAJA i starten av 2022 i oppdrag å få ned energiforbruket i bygget, så raskt som mulig – og uten negative konsekvenser for leietakeres komfort og brukeropplevelser. 

(25. mai 2023)​​

Saja eiendom_177_WEB.jpg

Avdekket stort potensial


SAJAs samarbeidspartner på energioptimalisering, EOPT, startet med energikartlegging i bygget, som er av eldre dato og hadde et høyt energiforbruk, i januar 2022. Konsulenten fikk tilgang til relevante forbruksdata i bygget, snakket med leietakere om bruksmønster og behov, målte inneklima og kontrollerte anlegg for ventilasjon og oppvarming.

Kartleggingen viste raskt et stort potensial for energibesparelser, blant annet gjennom feilretting og mer hensiktsmessige innstillinger i byggets ventilasjons- og varmeanlegg.

Les også: Samarbeider om energioptimalisering i næringsbygg

Lynrask ROI og nær halvert energiforbruk
 

Tiltakene ble iverksatt og testet i februar og mars – og har vært nøye fulgt opp siden. Og resultatene lot ikke vente på seg. Byggeiers samlede investering i kartlegging og tiltak betalte seg allerede etter to uker. 

Etter gjennomføring av tiltakene reduserte eiendommen sitt årlige energiforbruk for fellesområder med hele 700.000 kWh, eller 44 prosent, i 2022 sammenliknet med året før. Samtidig har eiendommen redusert sin klimapåvirkning og bidratt til et bedre miljø.
 

Lønnsomt og klimavennlig
 

- Energioptimaliseringen i denne eiendommen er nok et eksempel på hvordan riktige, enkle grep raskt kan gi store besparelser i energiforbruk i eldre næringsbygg. Viktige gevinster er økt lønnsomhet for både byggeier og leietaker – kombinert med redusert klimapåvirkning, sier Jørgen Strøm-Gundersen i EOPT.

 

Lurer du på hvor mye du kan spare i ditt næringsbygg – klikk her!

 

bottom of page