Drift av næringseiendom

Kompetanse

Brannsikkerhet/ IKT-kompetanse/ ventilasjon/ håndverker/ adgangskontroll mm.

Oppgaver for gårdeier

Kontroll og oppfølging av: Adgangskontroll, ventilasjon, møterom, snø, varme, kjøling, parkering, sluk, lekkasjer, avfall, gress og småreperasjoner mm.

Oppdrag for leietakere

Lyspærer, montere møbler, enkle ombygninger, montering av tavler mm.

FDVweb

FDVweb er et webbasert drift- og vedlikeholdssystem som dekker alt fra ordinære kontorbygg til avanserte produksjonsanlegg.

På denne måten får du full oversikt over driftstjeneste rett på mobilen.

fdvweb