Om SAJA

 

SAJA Eiendom AS er et nyetablert eiendomsselskap (2013) med lang historie. Eierne har hatt næringseiendom i Brynsveien siden begynnelsen av 1970-tallet.

Selskapet eier og forvalter ca. 15.000 kvm næringslokaler fordelt på tre eiendommer ved Brynseng T-banestasjon i Oslo; Brynsveien 2-4, Brynsveien 5 og Østensjøveien 39/41.

SAJA Eiendom AS er en sammenslåing av selskapene SAAS Eiendom og Jahre Eiendom. I 2013 kjøpte vi naboeiendommen Østensjøveien 39/41 . SAJA skal med dette bli en bedre og mer fokusert eiendomsbesitter på Brynseng. I tillegg eier SAJA Eiendom og Mellom Nes invest Josefinesgate 30 i Homansbyen.

Alle tre byggene er modernisert de senere årene og fremstår som godt tilpasset dagens krav. Østensjøveien 39/41 er ca. 6.800 kvm og har leiearealer på 400 – 1.500 kvm.

Brynsveien 5 er på ca. 6.000 kvm hvor leiearealene er på 200 – 1.000 kvm.

Brynsveien 2-4 er ca. 2.600 kvm og er godt egnet for leietakere med behov for 50 – 500 kvm. Alle byggene har også verksted og lager av varierende størrelse.

I Brynsveien 5 er det kantine og trimrom som kan benyttes av alle leietakerne etter nærmere avtale.

Med en samlet eiendomsmasse på ca. 15.000 kvm inntil Brynseng T-banestasjon, er SAJA en aktør på Brynseng av en viss betydning og med stordriftsfordeler. Vårt mål er hele tiden å jobbe med å forbedre kvaliteten på drift og forvaltning av eiendommene.

Vi ønsker å ha en tett dialog med alle våre leietakere, slik at vi kan jobbe med å møte leietakeres endrede behov.

Eierne har hatt næringseiendom i Brynsveien siden begynnelsen av 1970-tallet